ASTRONOMIE

Prezentarea disciplinei

Responsabil de disciplină

prof.dr. Teșileanu Laura

Profesor lector

prof.dr. Teșileanu Laura

Tematici

Tematică_Astronomie_Gimnaziu.pdf
Tematica_Astronomie_liceu.pdf

Grupe

Orar

Activități