GEOGRAFIE

Responsabil de disciplină

prof. Tiță Anca

Profesorii lectori

prof. Cardos Laura

prof. Filimon Gabriela

prof. Magyarosi Laszlo Zoltan

prof. Mardar Leonard Sorin

prof.dr. Mureșan Alexandru

prof. Panas Valentina Minodora

prof. Rus Dumitru

prof. Tiță Anca

prof..drd. Gavra Adrian - profesor voluntar

prof. Ștecko Viorica - profesor voluntar

Tematici

Anul școlar 2023-2024

Anul școlar 2022-2023

Tematica_Geografie.pdf

Grupe

Orar

Activități

Anul școlar 2023-2024

Anul școlar 2022-2023

Elevii  grupelor de geografie din cadrul Centrului Județean de Excelență Maramureș (filiala CNGȘ) au participat în data de 1 aprilie 2023 la aplicația de teren pe traseul Baia Mare-Târgu Lăpuș-Răzoare-Lăpușul Românesc și retur. Scopul aplicației a fost observarea directă a caracteristicilor mediului geografic pe traseul parcurs, în vederea pregătirii elevilor din Centrul Județean de Excelență calificați la Olimpiada de Geografie-etapa națională, pentru proba practică, dar și pregătirea temei de cercetare pentru Concursul regional „Dincolo de științe”.  În teren, elevilor li s-au oferit explicații despre impactul depozitului de deșeuri de la Satu Nou de Jos asupra factorilor de mediu, le-au fost descrise și explicate particularitățile unor tipuri de relief, fenomene și procese geografice, cum ar fi: elementele unor văi, componentele  alunecărilor de teren, procese de eroziune (șiroiri, ravene, ogașe), forme de degradare ale terenurilor, tipuri de așezări rurale, modul de utilizare a terenurilor. Activitatea s-a desfășurat sub coordonarea profesorilor de geografie din cadrul CJEXMM, prof. Panas Valentina, prof. Tiță Anca și prof. Magyarosi Ladislau, cărora li s-au alăturat domnii profesori Blănaru Marian și Vaida Dorin.