LIMBI ROMANICE

Prezentarea disciplinei

Responsabil de disciplină

prof.dr. Feder Liliana Rodica

Profesorii lectori


Limba italiană

prof.dr. Feder Liliana Rodica

prof. Horga Ioana Maria

prof. Peșek Beatrice Elisabeta

Limba spaniolă

prof. Molnar Loredana Bianca

Tematici

Grupe

Orar

Activități