ANUNȚURI

ASOCIAȚIA PENTRU PROMOVAREA EXCELENȚEI

Vă rugăm să redirecționați 3,5% din impozit către Asociația pentru promovarea excelenței,. Formularul poate fi completat și online, pe site-ul www.redirectioneaza.ro. Declarația poate fi depusă la ANAF/ completată online, până la data de 24 mai 2024.  Vă mulțumim!

 

contact: asociatia.excelentamm@gmail.com

Declarația 230.pdf

Dragi elevi,

vă rugăm să răspundeți la întrebările chestionarului cu privire la organizarea activității de excelență, pentru anul școlar 2024 - 2025.


https://docs.google.com/forms/d/1-4r8MOL2bS7kwyjpGIt3rSFkIjSQyBQdIyZmic8gKX8/edit 

CINCURSUL REGIONAL MULTIDISCIPLINAR „DINCOLO DE ȘTIINȚE”

ediția a VI-a, 24-25 mai 2024, Baia Mare


Și în acest an, Concursul regional multidisciplinar „Dincolo de științe” a fost inclus în CAER (OM nr. 3468/ 29.01.2024 privind aprobarea Listei activităților educative internaționale, naționale, regionale și interjudețene organizate în anul școlar 2023/2024), la Poziția 1225, categoria ȘTIINȚIFIC

 

CALENDARUL CONCURSULUI REGIONAL MULTIDISCIPLINAR „DINCOLO DE ȘTIINȚE”, ediția a VI-a 24-25 mai 2024

1. Completarea Fişei de înscriere şi expedierea acesteia pe adresa dincolodestiinte@cjexmm.ro: până la data de 15 mai 2024 

2. Transmiterea lucrărilor (în format word şi PDF, conform șablonului atașat) pe adresa dincolodestiinte@cjexmm.ro: până la data de 20 mai 2024 

3. Transmiterea prezentării lucrării (PPT, conform șablonului atașat) pe adresa dincolodestiinte@cjexmm.ro: până la data de 22 mai 2024 

4. Evaluarea lucrărilor științifice: 24 mai 2024 

5. Evaluarea prezentării lucrărilor științifice: 25 mai 2024

6. Festivitatea de premiere: 25 mai 2024

Pentru detalii, accesați linkul www.cjexmm.ro/proiecte-și-activități/dincolo-de-științe

 

Vă așteptăm cu drag!

ETAPA 4:  Selecție cadre didactice și elevi 

Centrul Județean de Excelență Maramureș organizează selecția pentru:

A.CADRE DIDACTICE


B.ELEVI

Discipline


!!! completarea grupelor cu efective sub 10 elevi la toate disciplinele

Procedurile de selecție sunt aceleași din etapele anterioare (sunt postate la butonul Selecție cadre didactice (https://www.cjexmm.ro/resurse-umane/selec%C8%9Bie-cadre-didactice) și Selecție elevi https://www.cjexmm.ro/elevi/selec%C8%9Bie-elevi )

CALENDAR

Înscriere profesori: 18 – 20 octombrie 2023, ora 14

Evaluare portofoliu: 23 octombrie 2023

Interviu: 23 octombrie 2023, ora 14

!!! dosarele vor fi depuse la secretariatul CJEXMM, de miercuri până vineri

Înscriere elevi: 18-20 octombrie 2023, ora 14

Testarea: data testării va fi comunicată vineri, 20 octombrie 2023

Elevii se pot înscrie completând linkul https://docs.google.com/forms/d/1oqb-aEEZzLgJ515_n3hFwDC20fONxeIajB4Z7wdocmE/edit 


Anexa 4.pdf

SELECȚIE ELEVI

ANUL ȘCOLAR 2023-2024

ETAPA 2:  Admitere directă, pe baza rezultatelor obținute la olimpiade/concursuri școlare (fără susținerea testului de verificare a cunoștințelor): 

!!! perioada de înscriere: 20 iulie – 19 septembrie 2023

   Elevii care optează pentru această etapă de selecție pot completa linkul https://docs.google.com/forms/d/104ZqznI30pjUKX2Jl7J94AAaM2IJpKXvN3D_lEL5v3Y/edit

   În linkul dat, vor fi atașate două fișiere:

   1. Primul fișier (în format pdf) va conține: cererea de înscriere (ANEXA 3), copia certificatului de naștere al elevului/elevei, copia cărții de identitate a părintelui/tutorelui/reprezentantului legal și adeverința care atestă calitatea de elev a copilului;

   2.Al doilea fișier va conține diploma/diplomele obținute la olimpiade/concursuri școlare, recunoscute de ME.

  

Grila de evaluarea a candidaților care optează pentru admitere directă:

Olimpiade școlare:

a) Faza internațională locul I/II/III – 100/80/60

b) Faza națională locul I/II/III/mențiune/premiul special – 50/45/40/35/33

c) Faza județeană/regională locul I/II/III/M 32/31/30/29

Concursuri școlare din CAEI/CAEN/CAER:

                     a)CAEI/CAEN - Premiul I/II/III – 28/25/23

                     b)CAER- Premiul I/II/III – 22/20/18

 

NOTĂ! 1. Dacă un elev a participat la mai multe olimpiade, se va acorda doar punctajul maxim pe care l-a realizat/olimpiadă/concurs.

2. Punctajul minim acceptat: 18 puncte

       3. Un elev se poate înscrie la maximum două discipline. În cazul în care optează pentru două discipline, elevul va trebui să susțină un test de admitere, dacă nu se încadrează în condițiile prevăzute de admiterea directă.

 !!!Rezultatele selecției pe baza rezultatelor obținute la olimpiade și concursuri școlare vor fi publicate în data de 20 septembrie 2023

  !!!Numărul de locuri pentru admiterea pe baza susținerii unui test de verificare a cunoștințelor va fi publicat în data de 20 septembrie 2023.

ETAPA 3:  Admitere pe baza susținerii testului de verificare a cunoștințelor 

!!! perioada de înscriere: 28 august – 22 septembrie 2023

   Elevii care optează pentru această etapă de selecție pot completa linkul

 https://docs.google.com/forms/d/1oqb-aEEZzLgJ515_n3hFwDC20fONxeIajB4Z7wdocmE/edit 

ETAPA 1: reînscrierea elevilor admiși în CJEXMM, care au obținut premii la olimpiade și concursuri școlare/au participat la olimpiade școlare, în anul școlar 2022-2023

!!! perioada de reînscriere: 16 - 29 iunie 2023


www.cjexmm.ro/elevi/selecție-elevi 


linkul de reînscriere a elevilor

https://docs.google.com/forms/d/1Ezex2iZe7vYUmzAqdFsOg6RwM0FrxUQl8JybbvZ2Tj8/edit 

SELECȚIE CADRE DIDACTICE

ANUL ȘCOLAR 2023-2024

ETAPA 2: selecția profesorilor lectori/profesorilor voluntari pentru anul școlar 2023-2024

depunerea dosarelor: 28 august - 8 septembrie 2023

www.cjexmm.ro/resurse-umane/selecție-cadre-didactice 

Concursul regional „Dincolo de științe”

www.cjexmm.ro/proiecte-și-activități/dincolo-de-științe 

Ziua Culturii Naționale.pdf
24 Ianuarie.pdf
Apel selectie_dezbateri.pdf
Apel selectie elevi_Etapa a II-a.pdf

Link pentru INSCRIERE SELECTIE Centrul Județean de Excelență Maramureș (pentru elevii care se încadrează la admitere pe baza performanțelor )

https://docs.google.com/forms/d/1f92xVigGhqjNxRt6fz8sDtDyFbY8MhiKBrk7IPJHNac/edit  

Link pentru INSCRIERE SELECTIE Centrul Județean de Excelență Maramureș (pentru elevii care vor susține testarea) 

https://docs.google.com/forms/d/1Sjoxzvbph5NkDdkPIDguemZxKsfnDvNocdSWxTK7yiA/edit  

Dragi elevi,

Activitățile organizate on-line se vor desfășura pe platforma „Clasa viitorului”. Pentru a putea fi incluși în clasa virtuală, vă rugăm să vă înscrieți în grupa virtuală (ați primit codul cursului pe gmail-ul de la CJEXMM (@cjexmm.ro). 

Îi rugăm pe elevii care au primit notificarea, pe adresa creată de CJEXMM (terminată în @cjexmm.ro), să răspundă invitației de a se înscrie în grupa virtuală (invitația este transmisă la adresa de gmail - @cjexmm.ro (generată de CJEXMM)). 

!!! VERIFICAȚI-VĂ CONTURILE GMAIL PRIMITE DE LA CJEXMM (terminate în @cjexmm.ro)

Săptămâna aceasta (3-8 octombrie 2022), vor fi organizate cursuri on-line la următoarele discipline:

Limba engleză

Matematică (clasa a IX-a)

Matematică (clasa a X-a)

Matematică (clasa a XI-a)

Matematică (clasa a XII-a)

Fizică (clasa a VIII-a)

Fizică (clasa a IX-a)

TIC

Limba română (clasa a IX-a, CNDV)

Informatică (clasa a X-a, CNDV)

Informatică (clasa a VII-a, CNDV)

Informatică (clasele a XI-a și a XII-a, CNDV, CHGS, CNVL)

REZULTATUL FINAL

   Concursul pentru ocuparea funcției contractuale vacante, pe perioada nedeterminată, de administrator financiar


Rezultat_final_concurs_administraor financia.pdf

REZULTATUL FINAL

   Concursul pentru ocuparea funcției contractuale vacante, pe perioada nedeterminată, de secretar


Rezultat_final_concurs_secretar.pdf

REZULTATUL

   probei interviu a concursului pentru ocuparea funcției contractuale vacante, pe perioada nedeterminată, de secretar


Rezultat_proba interviu_secretar.pdf

REZULTATUL

   probei interviu a concursului pentru ocuparea funcției contractuale vacante, pe perioada nedeterminată, de administrator financiar


Rezultat_proba interviu_administrator financiar.pdf

REZULTATUL

   probei scrise a concursului pentru ocuparea funcției contractuale vacante, pe perioada nedeterminată, de administrator financiar


Rezultat_proba scrisă_administrator financiar.pdf

REZULTATUL

   probei scrise a concursului pentru ocuparea funcției contractuale vacante, pe perioada nedeterminată, de secretar


Rezultat_proba scrisa_secretar.pdf

REZULTATUL

   pentru etapa de selecție a dosarelor pentru concursul de administrator financiar

Rezultat_selecte dosar_administrator financiar.pdf

REZULTATUL

   pentru etapa de selecție a dosarelor pentru concursul de secretar

Rezultate dosare_secretar.pdf

Anunț concurs pentru ocuparea postului contractual de ADMINISTRATOR FINANCIAR

Anunt_concurs_administrator financiar.pdf
Cerere_concurs_administrator financiar.pdf

Anunț concurs pentru ocuparea postului contractual de secretar

Cerere_concurs_secretar.pdf
Anunt_concurs_secretar_CJEXMM.pdf

        Centrul Județean de Excelență Maramureș are ca principale atribuții elaborarea și aplicarea de strategii și politici pentru selectarea, susținerea, pregătirea și motivarea copiilor și a tinerilor capabili de performanțe înalte.

Selecția copiilor și a tinerilor capabili de performanță, precum și a cadrelor didactice care vor pregăti copiii în anul școlar 2022/2023 se va realiza după o procedură care va fi anunțată în curând.

   În constituirea grupelor de excelență, vor avea întâietate disciplinele care au olimpiade și concursuri naționale și internaționale, la care județul nostru a avut rezultate deosebite în anii trecuți, iar interesul elevilor a fost dovedit printr-un număr mare de participanți.

             Pentru informații suplimentare vă rugăm să ne contactați pe adresa de e-mail a Centrului Județean de Excelență Maramureș cjex.mm@gmail.com.

               Centrul Județean de Excelență Maramureș participă, în calitate de partener, la organizarea concursului „Dincolo de științe”, inițiat de Colegiul Național „Dragoș Vodă” din Sighetu Marmației. Grupul-țintă al proiectului „Dincolo de științe” este reprezentat de elevii și profesorii cuprinși în centre de excelență și în unități de învățământ cu rezultate remarcabile obținute în pregătirea elevilor pentru olimpiade și concursuri școlare.

             Proiectul se referă la elaborarea unor lucrări de cercetare de către elevi, sub coordonarea unui cadru didactic, din sfera domeniului de cunoaștere ales.

             Prezentarea lucrărilor va avea loc în data de 3 iunie, ora 9, la Colegiul Național „Dragoș Vodă” din Sighetu Marmației. Lucrările vor fi înscrise n concurs până la data 30 mai 2022, prin completarea și trimiterea Fișei de înscriere la dincolodestiinte@gmail.com