Selecție elevi

SELECȚIE ELEVI

Anul școlar 2023-2024

Etapa a IV-a de selecție

Rezultat testare

Selectie_IV.pdf

Subiecte Etapa a IV-a de selecție

Spaniola 2023.pdf
Latina_X.pdf
Latina_IX.pdf
Italiana.pdf
Latina_XI.pdf

Link de încărcare a răspunsurilor  

termen de încărcare a răspunsurilor: 26 octombrie 2023, ora 20,00

https://docs.google.com/forms/d/19sGLXPdJ1So5laIiO9DnBrH-iDi23vF_AzHvUJ2FRwM/edit 

Testul de selecție

Informatică: clasa a VIII-a

https://forms.gle/nEkxrLgngtYHCYfG8 

Rezultat final.pdf

Rezultate finale după contestații

Rezultate testare_dupa contestatii.pdf
Rezultate testare Biologie.pdf
Rezultate testare.pdf

Contestațiile pot fi depuse la adresa selectieelevi@cjexmm.ro, azi, 4 octombrie 2023, până la ora 20,00.

Etapa a III-a de selecție

Repartizarea elevilor pe săli

!!! Testarea va fi organizată vineri, 29 septembrie 2023, ora 1400, la Colegiul Național „Mihai Eminescu” Baia Mare și la Colegiul Național „Dragoș Vodă” Sighetu Marmației

!!! Elevii repartizați pentru susținerea testului vor putea intra în sălile de examen de la ora 14 – 1430.

!!! La ora 1430, va începe examenul de selecție !!! După începerea examenului, elevii nu vor putea intra în sala de examen.

!!! Timpul efectiv de lucru:

Clasele V – VI:  o oră

Clasele VII – XII: o oră și jumătate

!!! Elevii, care susțin testul la două discipline, vor primi ambele subiecte.

!!! La intrare în sala de examen, elevii vor prezenta CI/carnetul de elev/certificatul de naștere

Mult succes!

Colegiul Național „Mihai Eminescu” Baia Mare

repartizare sali_CNME_TESTARE.pdf

Colegiul Național „Dragoș Vodă” Sighetu Marmației

Testare_repartizare elevi SIGHET.pdf

Etapa a III-a de selecție

Lista elevilor care vor susține testul de admitere

Etapa III_SCRIS__DE AFIȘAT_COD DE ANONIMIZARE.pdf

Etapa a II-a de selecție

Afișarea rezultatelor

Rezultat_selectie_etapa II_elevi.pdf

Locurile aprobate pentru Etapa a III-a de selecție

Locuri disponibile-etapa III.pdf

ETAPA 2:  Admitere directă, pe baza rezultatelor obținute la olimpiade/concursuri școlare (fără susținerea testului de verificare a cunoștințelor): 

!!! perioada de înscriere: 20 iulie – 19 septembrie 2023

   Elevii care optează pentru această etapă de selecție pot completa linkul https://docs.google.com/forms/d/104ZqznI30pjUKX2Jl7J94AAaM2IJpKXvN3D_lEL5v3Y/edit

   În linkul dat, vor fi atașate două fișiere:

   1. Primul fișier (în format pdf) va conține: cererea de înscriere (ANEXA 3), copia certificatului de naștere al elevului/elevei, copia cărții de identitate a părintelui/tutorelui/reprezentantului legal și adeverința care atestă calitatea de elev a copilului;

   2.Al doilea fișier va conține diploma/diplomele obținute la olimpiade/concursuri școlare, recunoscute de ME.

  

Grila de evaluarea a candidaților care optează pentru admitere directă:

Olimpiade școlare:

a) Faza internațională locul I/II/III – 100/80/60

b) Faza națională locul I/II/III/mențiune/premiul special – 50/45/40/35/33

c) Faza județeană/regională locul I/II/III/M 32/31/30/29

Concursuri școlare din CAEI/CAEN/CAER:

                     a)CAEI/CAEN - Premiul I/II/III – 28/25/23

                     b)CAER- Premiul I/II/III – 22/20/18

 

NOTĂ! 1. Dacă un elev a participat la mai multe olimpiade, se va acorda doar punctajul maxim pe care l-a realizat/olimpiadă/concurs.

2. Punctajul minim acceptat: 18 puncte

       3. Un elev se poate înscrie la maximum două discipline. În cazul în care optează pentru două discipline, elevul va trebui să susțină un test de admitere, dacă nu se încadrează în condițiile prevăzute de admiterea directă.

 !!!Rezultatele selecției pe baza rezultatelor obținute la olimpiade și concursuri școlare vor fi publicate în data de 20 septembrie 2023

  !!!Numărul de locuri pentru admiterea pe baza susținerii unui test de verificare a cunoștințelor va fi publicat în data de 20 septembrie 2023.

ETAPA 3:  Admitere pe baza susținerii testului de verificare a cunoștințelor 

!!! perioada de înscriere: 28 august – 22 septembrie 2023

   Elevii care optează pentru această etapă de selecție pot completa linkul

 https://docs.google.com/forms/d/1oqb-aEEZzLgJ515_n3hFwDC20fONxeIajB4Z7wdocmE/edit 

!!! Elevii se pot înscrie fără a atașa adeverința de elev. După finalizarea perioadei de înscriere, acest document va fi solicitat unităților de învățământ de către Centrul Județean de Excelență Maramureș. 

Locurile dispobibile_etapa II_selectie elevi.pdf

ETAPA 1: reînscrierea elevilor admiși în CJEXMM, care au obținut premii la olimpiade și concursuri școlare/au participat la olimpiade școlare, în anul școlar 2022-2023

!!! perioada de reînscriere: 16 - 29 iunie 2023

ETAPA I de selecție

Elevii admiși

Elevi admisi_etapa I.pdf

Etapa I de selecție

Elevii respinși

Elevi respinși_etapa 1.pdf
Apel selecție elevi_an școlar 2023_2024.pdf
Procedura_selecție elevi_2023_2024.pdf
ANEXA_6_Grila de evaluare a candidaților.pdf
Anexa 3.pdf
Anexa 4.pdf
Anexa 2.pdf
ANEXA_5_Grila de evaluare_reînscriere.pdf
Anexa 1.pdf

SELECȚIE ELEVI

Anul școlar 2022-2023

www.cjexmm.ro/elevi