CENTRUL JUDEțEAN DE EXCELENȚĂ MARAMUREȘ

Locul întâlnirilor fundamentale

Experiențe de învățare autentică

Locul în care perseverența, curajul, disciplina, munca sunt răsplătite prin cunoașterea spiritului învingător

Pregătirea elevilor capabili de performanță  pentru olimpiade și concursuri școlare

Locul în care eventualele hopuri se transformă în oportunități

 Învățarea diferențiată contribuie la dezvoltarea potențialului intelectual al tânărului la un nivel corespunzător performanței înalte

Condiții potrivite de a performa într-un domeniu de interes

Curiozitatea intelectuală își află răspunsurile

Spațiul în care elevii, sprijiniți de profesori pasionați, parcurg drumul devenirii intelectuale

DESPRE

ceNTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ MARAMUREȘ


Centrul Județean de Excelență Maramureș, înființat prin OMEC nr. 5956/ 5 noiembrie 2020, este o unitate de învățământ conexă a Ministerului Educației, coordonat metodologic de Inspectoratul Școlar Județean Maramureș.

Activitatea Centrelor Județene de Excelență este reglementată prin ORDINUL nr. 552/ 4 septembrie 2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a centrelor județene de excelență.

Centrul Județean de Excelență Maramureș reprezintă un mediu educațional propice formării tinerilor capabili de performanțe înalte în spiritul dezvoltării personalității puternice, creative și adaptate provocărilor societății de mâine.

Aici, elevii vor găsi o atmosferă marcată de o autentică emulație intelectuală în care sunt angrenați atât colegii lor cu aceleași preocupări, cât și profesorii dornici de a lumina drumul spre cunoaștere. Cu siguranță, la Centrul Județean de Excelență Maramureș, elevii vor întâlni un MAESTRU care MODELEAZĂ, INIȚIAZĂ și INSPIRĂ.

VIZIUNEA

Centrul Județean de Excelență Maramureș – o școală de elită în care fiecare beneficiar își poate atinge potențialul intelectual maxim.

MISIUNEA

Centrul Județean de Excelență Maramureș își propune să ofere educație de calitate pentru fiecare beneficiar, să pună accentul pe dezvoltarea valorilor promovate prin filozofia educațională a școlilor de elită și pe formarea de competențe cheie care îi permit tânărului capabil de performanță înaltă inserția socială și învățarea pe tot parcursul vieții, la un nivel academic superior.